Podaci o firmi

INQUAM D.O.O.
REGISTARSKI SUD: TRGOVAČKI SUD U RIJECI
MBS 040292879
OIB:70506999405
TEMELJNI KAPITAL: 20000,00KN UPLAĆEN U CIJELOSTI.
ČLANOVI UPRAVE: PETEH E. I ASHNINA I.

Copyright Villa St. Eufemia, Development: Studio web art