Rovinj

S morske je strane grad zaštićen visokom stjenovitom obalom i zidovima kuća izgrađenim na liticama, a prema kopnu čvrstim bedemima. Gradom dominira barokna crkva Sv. Eufemije, sa čijeg 60 metara visokog tornja puca pogled na sivo –crvene krovove i dimnjake, ulice i trgove, luku i pristanište s brodovima i barkama, marinu s jahtama.
Ta jedinstvena starogradska jezgra, 67 km duga obala, 2.289 ha zaštićenih zelenih površina i uređena park šuma, 16 otoka, otočića i hridi, čini ovaj grad jedinstvenim. Izrastao na svojoj bogatoj ribarskoj  tradiciji postao je prepoznatljiv po jedinstvenoj brodici  batani i pjesmama bitinadama. Njegovu su ljepotu posebno cijenili umjetnici koji su na ovom mjestu slikali najljepše motive i izlagali ih na Grisiji – ulici umjetnika.

 

 

Copyright Villa St. Eufemia, Development: Studio web art